Política de privacidade

Datos do Responsable do tratamento:  Identidade: STOP SUICIDIO GALICIA  CIF G- 56590888 Dirección postal Rúa Río Ulla, 40, Lugo, 27004. Teléfono: 624.600.752 - Correo electrónico: asociacion@stopsuicidiogalicia.org Finalidades: Xestionar e manter os contactos e relacións que se produzan como consecuencia da relación que mantén   STOP SUICIDIO GALICIA CIF G- 56590888   Lexitimación: os seus datos son tratados ben en base á execución contractual (art. 6.1.b RGPD), ou en base ao interese lexítimo da sociedade (art. 6.1.f RGPD). Destinatarios dos seus datos: Non se cederán os seus datos a terceiros, salvo obrigación legal. Exercicio dos seus dereitos: poderá acceder, rectificar e suprimir os datos, así como solicitar o seu portabilidad, limitación ou oposición. Confidencialidade: Esta mensaxe de correo electrónico e os seus documentos adxuntos están dirixidos EXCLUSIVAMENTE aos destinatarios especificados. A información contida pode ser confidencial e estar legalmente protexida e non necesariamente recolle a opinión de STOP   SUICIDIO GALICIA CIF G- 56590888   .Se vostede recibe esta mensaxe por erro, por favor comuníqueo inmediatamente ao remitente e elimíneo. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos www.stopsuicidiogalicia.org / www.instagram.com/stopsuicidogalicia solicitando máis información ao responsable do tratamento, a través de calquera das canles indicadas.  

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.